منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود گزارش تخصصی کاروفناوری

دانلود گزارش تخصصی کاروفناوری

گزارش تخصصی جذاب کردن کلاس درس

گزارش تخصصی جذاب کردن کلاس درس

دانلود گزارش تخصصی دبیر قرآن

دانلود گزارش تخصصی دبیر قرآن

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

دانلود مقاله پیامدهای گرم شدن زمين

دانلود مقاله پیامدهای گرم شدن زمين

دانلود مقاله ظهرنویسی برای وکالت

دانلود مقاله ظهرنویسی برای وکالت

داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي

داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي

دانلود مقاله کوپلینگ ها

دانلود مقاله کوپلینگ ها

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرمقیمت: ۹۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 238     کد محصول :4938      حجم فایل:2,83 MB      نوع فایل :rarفایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از متن فایل  :

چکیده
هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟
روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی سیستماتیک می باشد. در این پژوهش 120 پرسشنامه برای آنالیز مورد استفاده قرار گرفت.
روش مطالعه ی  پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی است.  ابزارگردآوری  اطلاعات  پژوهش  اینترنت، کلیه بانک های اطلاعاتی مقالات بین المللی، مصاحبه ودر مرحله آخر پرسشنامه می باشد.
  نتایج حاصل از بررسی مجموعه ای از مقالات، تئوری های مرتبط ومصاحبه مولفه ها و شاخص های مربوط، مولفه ومتغیرهای تحقیق  تدوین شده است. این مجموعه شامل هفت مولفه:1 -منابع انسانی درون سازمانی، 2- منابع انسانی برون سازمانی، 3-  حمایت و پشتیبانی، 4- قوانین، 5- تکنولوژی، 6- مراودات تجاری،  7-نوآوری. 
سپس پرسشنامه تحقیق تدوین شد و روایی و پایایی آن تست شد.در مطالعه حاضر جهت بررسی نرمال بودن متغیرها و تعیین نوع آزمون های مناسب برای تحلیل داده ها از آزمون کلوموگروف-اسپیرنوف که نتیجه نشان دهنده نرمال بودن کلیه متغیرهای تحقیق می باشد . 
برای آزمون مدل ارائه شده و یافتن مدل مناسب برای تحقیق از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.
نتایج نشان می دهد که مدل ارائه شده از اعتبار بالایی برخوردار می باشد 98/0= ²R.
نتایج تحلیل آماری مولفه های مذکور و شاخص های لحاظ شده برای هر مولفه و نتایج آزمون انجام شده بیانگر رابطه معنی دار بین متغیر های منابع انسانی درون سازمانی، حمایت و پشتیبانی، تکنولوژی، مراودات تجاری ونوآوری با توسعه و عملکرد صنعت چرم هستند و بین متغیرهای قوانین و نیروی انسانی خارجی با توسعه و عملکرد صنعت چرم رابطه معنی داری وجود ندارد.
 


  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:  صنعت چرم  صنعت چرم سازی  صنعت چرم در ایران  صنعت چرم ایران  صنعت چرم دوزی  صنعت چرم تبریز  صنعت چرم ترکیه  صنعت چرم هند  صنعت چرم سازی تبریز  صنعت چرم سازي در ايران  صنعت چرم سازی در ایران  صنعت چرم سازی+pdf  صنعت چرم سازي  آلودگی صنعت چرم سازی  آلودگی های صنعت چرم سازی  صنايع چرم سازي  فاضلاب صنعت چرم سازی  تاریخچه صنعت چرم در ایران  وضعیت صنعت چرم در ایران  صنعت چرم ايران  گزارشی از صنعت چرم در بازار ایران  سایت صنعت چرم ایران  صنايع چرم ايران  همایش صنعت چرم ایران  صنعت چرم و کفش ایران  صنعت چرم دوزی در افغانستان  همایش صنعت چرم تبریز  صنعت چرم در تبریز  صنعت چرم در ترکیه  توسعه زیر ساخت های ورزشی  توسعه زیرساخت  توسعه زیرساخت Idevelopment  توسعه زیرساخت های حمل و نقل  توسعه زیرساخت امید  توسعه زیرساخت های ورزشی  توسعه زیرساخت شبکه صبا  توسعه زیرساختهای شهری  توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات سیگما  توسعه زیرساخت آدان  توسعه زیرساخت های امن  شرکت توسعه زیرساختهای فناوری اطلاعات سیگما  توسعه زیرساخت های شهری  توسعه زیرساخت های گردشگری در شهرری  توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات سیگما  شرکت توسعه زیرساخت ها  زیرساخت های توسعه اقتصادی  زیرساخت های توسعه گردشگری  توسعه زیر ساخت سیگما  توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما  شرکت توسعه زیر ساخت های فناوری اطلاعات سیگما  شرکت توسعه زیر ساخت  شرکت توسعه زیر ساخت های حمل نقل  شركت توسعه زير ساختهاي فناوري اطلاعات سيگما  شرکت توسعه گران زیرساخت آرین  شرکت توسعه و زیر ساخت  شرکت ساخت و توسعه زیربناهای  شرکت مخابرات و توسعه زیر ساخت  توسعه گران زیرساخت آرین  شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای کشور  توسعه زیرساخت ها  پایان نامه مدیریت  پایان نامه مدیریت بازرگانی  پایان نامه مدیریت ساخت  پایان نامه مدیریت دولتی  پایان نامه مدیریت مالی  پایان نامه مدیریت صنعتی  پایان نامه مدیریت آموزشی  پایان نامه مدیریت اجرایی  پایان نامه مدیریت ورزشی  پایان نامه مدیریت دانش  پایان نامه مدیریت بازرگانی دانلود رایگان  پایان نامه مدیریت بازرگانی بین الملل  پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش مالی  پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی  پایان نامه مدیریت بازرگانی داخلی  پایان نامه مدیریت بازرگانی بازاریابی  پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش تحول  پایان نامه مدیریت بازرگانی مالی  پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش بیمه  پایان نامه مدیریت ساخت عمران  پایان نامه مدیریت ساخت شوشتر  پایان نامه مدیریت ساخت دانشگاه تهران  موضوع پایان نامه مدیریت ساخت  پایان نامه های مدیریت ساخت  دانلود پایان نامه مدیریت ساخت  موضوعات پایان نامه مدیریت ساخت  انجام پایان نامه مدیریت ساخت  عنوان پایان نامه مدیریت ساخت  پایان نامه مدیریت دولتی گرایش مالی  پایان نامه مدیریت دولتی کارشناسی ارشد  پایان نامه مدیریت دولتی دانلود رایگان  پایان نامه مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها  پایان نامه مدیریت دولتی گرایش تحول  پایان نامه مدیریت دولتی کارشناسی  پایان نامه مدیریت دولتی+pdf  پایان نامه مدیریت دولتی رایگان  پایان نامه مدیریت دولتی ارشد  پایان نامه مدیریت مالی Pdf  پایان نامه مدیریت مالی دولتی  پایان نامه مدیریت مالی ارشد  پایان نامه مدیریت مالی دانشگاه تهران  پایان نامه مدیریت مالی دانلود  پایان نامه مدیریت مالی کارشناسی ارشد  پایان نامه مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی  پايان نامه مديريت مالي  موضوع پایان نامه مدیریت مالی  پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش تولید  پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش مالی  پایان نامه مدیریت صنعتی مالی  پایان نامه مدیریت صنعتی Pdf  پایان نامه مدیریت صنعتی گرایش تحقیق در عملیات  پایان نامه+مدیریت صنعتی+دانلود  پایان نامه مدیریت صنعتی دانلود رایگان  پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی  پایان نامه مدیریت صنعتی کارشناسی ارشد  پایان نامه مدیریت آموزشی ارشد  پایان نامه مدیریت آموزشی Pdf  پایان نامه مدیریت آموزشی دانلود  پايان نامه مديريت آموزشي  پایان نامه های مدیریت آموزشی  موضوعات پایان نامه مدیریت آموزشی  پایان نامه رشته مدیریت آموزشی  عنوان پایان نامه مدیریت آموزشی  عناوین پایان نامه مدیریت آموزشی  پایان نامه مدیریت اجرایی Pdf  پایان نامه مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک  پایان نامه مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی  پایان نامه مدیریت اجرایی بازاریابی  پایان نامه مدیریت اجرایی Mba  پایان نامه مدیریت اجرایی ارشد  پایان نامه مدیریت اجرایی دانلود  پايان نامه مديريت اجرايي  پایان نامه های مدیریت اجرایی  پایان نامه مدیریت ورزشی Pdf  پایان نامه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران  پایان نامه مدیریت ورزشی ارشد  پایان نامه مدیریت ورزشی دانلود  پایان نامه مدیریت ورزش  پایان نامه های مدیریت ورزشی  موضوع پایان نامه مدیریت ورزشی  عنوان پایان نامه مدیریت ورزشی  موضوعات پایان نامه مدیریت ورزشی  پایان نامه مدیریت دانش مشتری  پایان نامه مدیریت دانشگاه تهران  پایان نامه مدیریت دانش Doc  پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان  پایان نامه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی  پایان نامه مدیریت دانشگاه سنندج  پایان نامه مدیریت دانش دانلود رایگان  پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی  پایان نامه مدیریت دانش Pdf  پایان نامه ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم  
محصولات مرتبط
ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:26803
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش...
ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:26802
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش...
الگوي تعالي سازماني و سرآمدي و تاثير آن بر سود شركت‌ها

الگوي تعالي سازماني و سرآمدي و تاثير آن بر سود شركت‌ها

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:26801
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به  گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات...
 دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:26800
دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت |خلاصه کتاب طهارت روح   دانلود سوالات و جزوه متنی کامل آزمون ضمن خدمت الکترونیک تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری در ابتدای هفته معلم ثبت نام ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فعالسازی شد. این ضمن خدمت که به منظور آشنایی بیشتر فرهنگیان و همکاران محترم با افکار و اندیشه های شهید مطهری برگزار شده است بصورت الکترونیکی بوده و شامل چهار مرحله آزمون می باشد. در...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

حجم:4748KB | بازدید :1642

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چكيده گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني(BDD)  باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است. اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج...

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

حجم:4404KB | بازدید :2473

فایل ورد قابل ویرایش   یک زبان برنامه‌نویسی شئ‌گراست که برای اولین بار توسط جیمز گوسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد شد و در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++C است اما مدل شیءگرایی آسان‌تری دارد و از قابلیت‌های سطح پایین...

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

حجم:2897KB | بازدید :544

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم...

مقاله داوری اسکیت نمایشی

مقاله داوری اسکیت نمایشی

مقاله داوری اسکیت نمایشی

حجم:2200KB | بازدید :1272

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   داوری اسکیت نمایشی مبحث داوری رشته نمایشی اینقدر ساده نیست که بشه اینجا توضیح داد ولی به طور کلی درباره آن می نویسم داورانی که قبلا در کلاسهای داوری من بودن می دونن که حتی بعد از گذراندن دوره ۴٠ ساعتی باز...

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

حجم:1520KB | بازدید :1773

شاه  راه  موفقیت  و  پول  و  ثروت  که شما را به سرزمین طلا می رساند     مژده                                                مژده فقط...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

حجم:1465KB | بازدید :682

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت |خلاصه کتاب طهارت روح   دانلود سوالات و جزوه متنی کامل آزمون ضمن خدمت الکترونیک تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری در ابتدای هفته معلم ثبت نام ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فعالسازی شد. این ضمن...

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

حجم:1332KB | بازدید :519

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم...

مقاله دستگاه عصبي

مقاله دستگاه عصبي

مقاله دستگاه عصبي

حجم:1042KB | بازدید :1282

  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   دستگاه عصبي  جانداران پر سلولي، براي ايجاد هماهنگي بين اندامهاي مختلف بدن خود نياز به دستگاههاي ارتباطي دارند.  دستگاه عصبي با ساختار و كار ويژه‌اي كه دارد در جهت ايجاد اين هماهنگي بوجود آمده و...