منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
دانلود گزارش تخصصی کاروفناوری

دانلود گزارش تخصصی کاروفناوری

گزارش تخصصی جذاب کردن کلاس درس

گزارش تخصصی جذاب کردن کلاس درس

دانلود گزارش تخصصی دبیر قرآن

دانلود گزارش تخصصی دبیر قرآن

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

اقدام پژوهی بهبود روخوانی دانش آموزان ادبیات فارسی

دانلود مقاله پیامدهای گرم شدن زمين

دانلود مقاله پیامدهای گرم شدن زمين

دانلود مقاله ظهرنویسی برای وکالت

دانلود مقاله ظهرنویسی برای وکالت

داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي

داده کاوي، مفهوم و کاربرد آن در آموزش عالي

دانلود مقاله کوپلینگ ها

دانلود مقاله کوپلینگ ها

گروه محصول -> مدیریت کلیه رشته ها

دانلود مقاله بررسی مسائل مدیریت دولتی ایرانقیمت: ۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 9     کد محصول :2477      حجم فایل:12,93 KB      نوع فایل :rar 

فایل ورد قابل ویرایش

 

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران
(آموزش و ارتقاء فرهنگ عمومي با تاکید بر ارتقاء آموزش در حوزه راهنمایی و رانندگی)

فایل ورد قابل ویرایش

توضیحی مختصر از مقاله  :

 

 مقدمه : Education در تمام اجزاء زندگي تاثير بسزاي دارد . انسان از كودكي با درك محيط اطراف متاثر از آن بوده است درك  هر اندازه عميق تر و روز آمدتر باشد حوزه تاثيراش در افراد  بيشتر مي شود Environment 4 داراي نقش بر جسته تري و به همين دليل اعمال صحيح آن مي تواند در جامعه باعث اصلاح رفتار افراد اعم از عابرين – مسافرين – راننده گان گرديده و از بروز حوادث ناگوار رانندگي كه در كشورهاي در حال توسعه حدود GNP3% را شامل مي شود جلوگيري مي نمايد . در اين ارائه سعي خواهد شد با توضيح هر كدام از عوامل موثر در ارتقاء فرهنگ عمومي استفاده كنندگان از راه چگونگي تاثير آن در كاهش تصادفات بيان شود . رانندگي صحيح و مبتني بر مقررات موجب افزايش ایمنی تردد مي گردد . رانندگان عجول با تخطي از سرعت مطمئنه باعث تصادفات میگرددآموزش صحيح اصول مربوط به چگونگي استفاده از راه از عوامل كاهش حوادث رانندگي و صرفه جويي در هزينه هاي ناشي از تصادفات استفاده كنندگان از راه. . شده و سرانجام رضايت مندي مسافرين، عابرين را فراهم آورده و انبساط خاطر مامورين بخشهاي مرتبط با امر تصادف را فراهم می نماید.

 كليات : توسعه فرهنگي ، و . . . در هر كشور در گرو حل معضلات عمومي آن جامعه مي باشد ، يكي از مشكلات مربوط در چگونگي مواجه افراد با همديگر يا فرهنگ عمومي مي باشد . كشورهاي پيشرفته اعتبارات و نيروي انساني فراواني در زمينه تحقيقات و فن آوري هاي جديد مرتبط با موضوع هزینه مي نمايند تا بتوانند ضمن نهادينه نمودن رفتارهاي صحيح در بين عموم از ضررهاي اقتصادي ناشي از اتلاف وقت در جابجايي افراد  در سطح معابر درون شهري و برون شهري و از خستگي بوجود آمده از توقف هاي طولاني كه از مشكل عبور و مرور ناشي مي گردد جلوگیری کرده و یاتقليل دهند. قدر كشور توسعه يافته تر باشد محاسبه اين گونه هزينه ها دقيق تر است ] 2[. در عرصه ترافيك با عوامل انسان ، خودرو ، جاده ، قوانين و مقررات مواجه مي باشيم كه عامل انسان به دليل اينكه خود سازنده خودرو ، طراح و اجراء كننده راه و وضع كننده قوانين و مقررات است اساسی ترين نقش را در حل مشكلات ايفاء می نمايد . در اين رابطه مي توان گفت اگر جاده ها استاندارد  طراحي و اجراء شده باشند ، خودروها استاندارد طراحي و ساخته شده باشند . مقررات بر طبق شرائط تصويب و دقيق اجراء شده باشند ليكن به عامل انسان بعنوان ( عابر و راننده ) بهاء لازم داده نشود مشكل هم چنان باقي خواهد ماند به همين دليل است كه به سامان كردن رفتار اين گروه بر محور Education ( آموزش و اصلاح فرهنگ رفتاري ) اهميت مي يابد و طي يك فرايند در محيط هاي متعدد و رسانه هاي جمعي متنوع و بوسيله سازمانها و نهادهاي مختلف مرتبط به روشهاي متفاوت زير انجام ، اعلام و سياستگذاري و آموزش داده مي شود . ]3 [

1- اماكن موثر در آموزش در حيطه محيطي : محيط هاي آموزشي به جهت محاط بودن بر رفتارهاي انساني و تاثير متقابل محيط و فرد بر هم مي توانند در رفتار سازي انسانها موثر باشند ] 6[. از جمله آنها میتوان به محیطهای زیر اشاره کرد

1-1 خانواده

1-2 مهدهای کودک

1-3 دبستان

2-1-4-متوسطه ( راهنماي – دبيرستان )

1-5- آموزش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

2- ابزارهاي موثر در آموزش در حيطه رسانه هاي گروهي : ابزارهاي موثر در آموزش در حيطه رسانه هاي گروهي   در دنياي امروز هم متنوع و هم زیاد مي باشند و هر كدام از آنها, تاثيرات متعددي بر روي مردم مي توانند داشته باشند از جمله: مقدمه : Education در تمام اجزاء زندگي تاثير بسزاي دارد . انسان از كودكي با درك محيط اطراف متاثر از آن بوده است درك  هر اندازه عميق تر و روز آمدتر باشد حوزه تاثيراش در افراد  بيشتر مي شود Environment 4 داراي نقش بر جسته تري و به همين دليل اعمال صحيح آن مي تواند در جامعه باعث اصلاح رفتار افراد اعم از عابرين مسافرين راننده گان گرديده و از بروز حوادث ناگوار رانندگي كه در كشورهاي در حال توسعه حدود GNP3% را شامل مي شود جلوگيري مي نمايد . در اين ارائه سعي خواهد شد با توضيح هر كدام از عوامل موثر در ارتقاء فرهنگ عمومي استفاده كنندگان از راه چگونگي تاثير آن در كاهش تصادفات بيان شود . رانندگي صحيح و مبتني بر مقررات موجب افزايش ایمنی تردد مي گردد . رانندگان عجول با تخطي از سرعت مطمئنه باعث تصادفات میگرددآموزش صحيح اصول مربوط به چگونگي استفاده از راه از عوامل كاهش حوادث رانندگي و صرفه جويي در هزينه هاي ناشي از تصادفات استفاده كنندگان از راه. . شده و سرانجام رضايت مندي مسافرين، عابرين را فراهم آورده و انبساط خاطر مامورين بخشهاي مرتبط با امر تصادف را فراهم می نماید.

 كليات : توسعه فرهنگي ، و . . . در هر كشور در گرو حل معضلات عمومي آن جامعه مي باشد ، يكي از مشكلات مربوط در چگونگي مواجه افراد با همديگر يا فرهنگ عمومي مي باشد . كشورهاي پيشرفته اعتبارات و نيروي انساني فراواني در زمينه تحقيقات و فن آوري هاي جديد مرتبط با موضوع هزینه مي نمايند تا بتوانند ضمن نهادينه نمودن رفتارهاي صحيح در بين عموم از ضررهاي اقتصادي ناشي از اتلاف وقت در جابجايي افراد  در سطح معابر درون شهري و برون شهري و از خستگي بوجود آمده از توقف هاي طولاني كه از مشكل عبور و مرور ناشي مي گردد جلوگیری کرده و یاتقليل دهند. قدر كشور توسعه يافته تر باشد محاسبه اين گونه هزينه ها دقيق تر است ] 2[. در عرصه ترافيك با عوامل انسان ، خودرو ، جاده ، قوانين و مقررات مواجه مي باشيم كه عامل انسان به دليل اينكه خود سازنده خودرو ، طراح و اجراء كننده راه و وضع كننده قوانين و مقررات است اساسی ترين نقش را در حل مشكلات ايفاء می نمايد . در اين رابطه مي توان گفت اگر جاده ها استاندارد  طراحي و اجراء شده باشند ، خودروها استاندارد طراحي و ساخته شده باشند . مقررات بر طبق شرائط تصويب و دقيق اجراء شده باشند ليكن به عامل انسان بعنوان ( عابر و راننده ) بهاء لازم داده نشود مشكل هم چنان باقي خواهد ماند به همين دليل است كه به سامان كردن رفتار اين گروه بر محور Education ( آموزش و اصلاح فرهنگ رفتاري ) اهميت مي يابد و طي يك فرايند در محيط هاي متعدد و رسانه هاي جمعي متنوع و بوسيله سازمانها و نهادهاي مختلف مرتبط به روشهاي متفاوت زير انجام ، اعلام و سياستگذاري و آموزش داده مي شود . ]3 [

1- اماكن موثر در آموزش در حيطه محيطي : محيط هاي آموزشي به جهت محاط بودن بر رفتارهاي انساني و تاثير متقابل محيط و فرد بر هم مي توانند در رفتار سازي انسانها موثر باشند ] 6[. از جمله آنها میتوان به محیطهای زیر اشاره کرد

1-1 خانواده

1-2 مهدهای کودک

1-3 دبستان

2-1-4-متوسطه ( راهنماي – دبيرستان )

1-5- آموزش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي

2- ابزارهاي موثر در آموزش در حيطه رسانه هاي گروهي : ابزارهاي موثر در آموزش در حيطه رسانه هاي گروهي   در دنياي امروز هم متنوع و هم زیاد مي باشند و هر كدام از آنها, تاثيرات متعددي بر روي مردم مي توانند داشته باشند از جمله:

 

محصولات مرتبط
ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:26803
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش...
ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:26802
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم کدام ها هستند؟2- بر اساس مولفه های مذکور چه مدلی را می توان برای توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم ارائه داد؟ روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. روش نمونه گیری پژوهش...
الگوي تعالي سازماني و سرآمدي و تاثير آن بر سود شركت‌ها

الگوي تعالي سازماني و سرآمدي و تاثير آن بر سود شركت‌ها

قیمت: 99,000 ريال کد فایل:26801
فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده: امروزه بنگاه‌های اقتصادی کشور در فرایند جهانی شدن و پیوستن به منظومه تجارت جهانی با چالش‌های بیشماری مواجه هستند. حضور در بازارهای جهانی و حتی باقی ماندن در بازارهای داخلی مستلزم رقابت با رقبای قدرتمند است و با توجه به  گسترش و پیچیدگی اهداف، فرایندها و ساختار سازمانی در صحنه رقابت، سازمان‌هایی می توانند به بقای خود ادامه دهند که نسبت به خواسته‌ها و انتظارات...
 دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

قیمت: 39,000 ريال کد فایل:26800
دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت |خلاصه کتاب طهارت روح   دانلود سوالات و جزوه متنی کامل آزمون ضمن خدمت الکترونیک تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری در ابتدای هفته معلم ثبت نام ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فعالسازی شد. این ضمن خدمت که به منظور آشنایی بیشتر فرهنگیان و همکاران محترم با افکار و اندیشه های شهید مطهری برگزار شده است بصورت الکترونیکی بوده و شامل چهار مرحله آزمون می باشد. در...
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

مقاله آمار اختلالات بدنی دربین دانش آموزان دختر و پسر

حجم:4748KB | بازدید :1531

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چكيده گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني(BDD)  باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است. اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج...

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

دانلود مقاله مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده‌ي پروژه java

حجم:4404KB | بازدید :2334

فایل ورد قابل ویرایش   یک زبان برنامه‌نویسی شئ‌گراست که برای اولین بار توسط جیمز گوسلینگ در شرکت سان مایکروسیستمز ایجاد شد و در سال ۱۹۹۵ به عنوان بخشی از سکوی جاوا منتشر شد. زبان جاوا شبیه به ++C است اما مدل شیءگرایی آسان‌تری دارد و از قابلیت‌های سطح پایین...

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

حجم:2897KB | بازدید :505

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم...

مقاله داوری اسکیت نمایشی

مقاله داوری اسکیت نمایشی

مقاله داوری اسکیت نمایشی

حجم:2200KB | بازدید :1169

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   داوری اسکیت نمایشی مبحث داوری رشته نمایشی اینقدر ساده نیست که بشه اینجا توضیح داد ولی به طور کلی درباره آن می نویسم داورانی که قبلا در کلاسهای داوری من بودن می دونن که حتی بعد از گذراندن دوره ۴٠ ساعتی باز...

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

چگونه فقط درعرض شش ماه مغناطیس پول و ثروت شوید

حجم:1520KB | بازدید :1666

شاه  راه  موفقیت  و  پول  و  ثروت  که شما را به سرزمین طلا می رساند     مژده                                                مژده فقط...

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

 دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

دانلود نمونه سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

حجم:1465KB | بازدید :637

دانلود نمونه سوالات آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت |خلاصه کتاب طهارت روح   دانلود سوالات و جزوه متنی کامل آزمون ضمن خدمت الکترونیک تربیت در پرتو عبادت کتاب طهارت روح استاد مطهری در ابتدای هفته معلم ثبت نام ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت فعالسازی شد. این ضمن...

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

ارائه مدل مطلوب توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم

حجم:1332KB | بازدید :471

فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  : چکیده هدف این پژوهش تعیین مولفه های توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم و تدوین مدل مناسبی برای توسعه زیر ساخت‌های صنعت چرم تبریز می باشد. سئوالات پژوهش عبارتند از: 1- مولفه های مدل توسعه زیر ساخت‌های مطلوب صنعت چرم...

مقاله دستگاه عصبي

مقاله دستگاه عصبي

مقاله دستگاه عصبي

حجم:1042KB | بازدید :1185

  فایل ورد قابل ویرایش توضیحی مختصر از متن فایل  :   دستگاه عصبي  جانداران پر سلولي، براي ايجاد هماهنگي بين اندامهاي مختلف بدن خود نياز به دستگاههاي ارتباطي دارند.  دستگاه عصبي با ساختار و كار ويژه‌اي كه دارد در جهت ايجاد اين هماهنگي بوجود آمده و...